Wij kunnen u mededelen dat de stichting  Weg & Bouw Museum is overgenomen en verder gaat als :

 

Stichting BouwmachinesvanToen

Dit met een nieuw bestuur die het plan heeft om de machines te gaan onderbrengen op een nieuw te ontwikkelen locatie in Vinkel,

hier is het de bedoeling om het materieel weer in een goede werkende staat terug te brengen zodat er een soort “werkend museum” ontstaat, komende tijd worden hiervoor de plannen verder ontwikkeld en uitgevoerd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit :

 

-          Huub van Dijk                    (voorzitter)

-          Adrienne Ploegmakers      (penningmeester)

-          Anton Monshouwer           (secretaris)

-          Ad Gevers                          (bestuurslid)

-          Gilbert Ploegmakers         (bestuurslid)

-          Dirk Hoeke                         (bestuurslid)

-          Niels Hoeke                       (bestuurslid)

Het  “museum”  wordt voortgezet onder de nieuwe werknaam :  BouwmachinesvanToen - Museum

Momenteel is de website in ontwikkeling de facebook pagina is reeds online.

 

 

Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 

   

 

   
   
   
  Onze Folder :
   
 
   
   
   
 

 

Gegevens m.b.t. de ANBI :

De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet.
De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan.
Op 1 Januari 2016 is de Stichting museum wegenbouwmachines of terwijl het Weg & Bouw museum van naam veranderd.
De nieuwe naam is :  Stichting BouwmachinesvanToen.
Hierdoor zal in het Jaarverslag, de financiële verantwoording en het beleidsplan tot 31 december 2015 nog gesproken worden
Over het Weg & bouwmuseum.
 
Naam :
BouwmachinesvanToen.

Geregistreerd bij de belastingdienst onder de naam :

Stichting BouwmachinesvanToen.
Nummer Kamer van Koophandel :
41047645
RSIN/fiscaal nummer :
8067 87 351
 
Doelstelling :

De doelstelling van de Stichting BouwmachinesvanToen is :
  • Het in beeld brengen van de ontwikkeling in de Grond Weg en Waterbouw en het daarbij gebruikte materieel in het bijzonder,
  • het verwerven, renoveren, beheren en onderhouden van oude bouwmachines, documentatie, films en video's, maquette's enz. ;
  • het geven van inzicht in de ontwikkeling van het vakgebied ;
  • het kweken van interesse bij jongeren voor het volgen van een opleiding in de bouw en wegenbouw.
 
Contactgegevens :
 
Postadres :
Stichting BouwmachinesvanToen.
Koksteeg 25
5381 HB  VINKEL.

 

Website: www.bouwmachinesvantoen.nl

Email: info@bouwmachinesvantoen.nl
 
Bestuurssamenstelling :

Het dagelijks bestuur van Bouwmachines van Toen wordt gevormd door :
• Voorzitter :                               Dhr.  H. van Dijk
• Secretaris :                              Dhr.  A. Monshouwer
• Penningmeester :                    Mevr.  A. Ploegmakers
• Algemene bestuursleden :     Dhr.  G. Ploegmakers
                                                      Dhr.  A. Gevers
                                                      Dhr.  D. Hoeke
                                                      Dhr.  N. Hoeke
Beleidsplan :
Zie onderstaand.
 
Verslag uitgeoefende activiteiten:
Zie onderstaand.
Financiële verantwoording:

 

Zie onderstaand.

 

Beloningsbeleid :
De bestuursleden en vrijwilligers van het museum zijn op vrijwillige basis werkzaam en kunnen maximaal voor een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,00 per jaar in aanmerking komen.
De uitzondering op deze regel per 1 februari 2014 was de manager van het museum. 
   
   
   
 

 

Jaarverslag 2017

 

Als bestuur kijken we samen met onze vrijwilligers terug op een mooi en bedrijvig jaar. Na de voorzichtige start in 2016 waarin de stichting verder ging onder de naam Bouwmachinesvantoen verliep het jaar 2017 een stuk turbulenter. De “Ervaar en Beleef”  koers die het bestuur heeft ingezet in 2016 is ook in 2017 doorgezet.  Al met al was 2017 een druk jaar waarin veel is gebeurd. Zo heeft  stichting met enkele machines naar twee landelijke evenement deelgenomen, zijn er nieuwe stukken aan de collectie toegevoegd en is de restauratie van de NCK 305 Dragline weer een eind verder gekomen. Ook hebben we voor het eerst een groep ( de oude vrijwilligers van het voormalige Weg en bouwmuseum) mogen ontvangen op de nieuwe locatie.

Ook in 2017 zij we doorgegaan met het uitwerken van de plannen voor een nieuwe locatie om de collectie tentoon te stellen. Ondanks alle inzet is de wens om in 2018 al een open dag te kunnen organiseren niet haalbaar gebleken. De aanvraag van de benodigde vergunningen en de daar bij hoorden procedures zullen in 2018 nog doorlopen. Na deze procedure zal de ruimte ook nog ingericht moeten worden. Als de ontwikkelingen dezelfde positieve koers blijven volgen zoals deze nu gaan dan is de locatie medio 2019 beschikbaar als tentoonstellingsruimte. Een ruimte die uiteraard nog ingericht moet worden.  Vooralsnog is de collectie dus alleen te bewonderen op de landelijke evenementen waar de stichting aan deelneemt.

Naast de alle lopende en nieuwe ontwikkelingen rondom de fysieke collectie blijft het digitale fotoarchief zich uitbreiden. Regelmatig worden we benaderd voor het plaatsen van oud foto materiaal van de Nederlandse GWW aannemers. Het digitale archief is een deel van de stichting steeds meer naamsbekendheid krijgt. Het doel is dit digitale deel van de collectie de komende jaren verder uit te breiden en waar mogelijk wat interactiever te maken.

Ook dit jaar weer heeft de stichting deel genomen aan twee landelijke evenementen. Samen met onze machines en de vrijwilligers zijn de evenementen “Vestingdagen Hellevoetsluis” en “Op Herhaling” een geweldige ervaring geweest voor zowel de bezoekers, organisatie van de evenementen als de stichting zelf.

Op het evenement “vestingdagen Hellevoetsluis” is een stuk weg aangelegd met behulp van historisch wegenbouwmaterieel van de stichting. De gelegde verhardingslaag werd verdicht door de aanwezige stoomwalsen. Ook hier is weer bewezen dat werkende machines enorm veel publiek trekken en jong en oud boeien. Veel van de bezoekers aan dit evenement horen niet tot de ‘standaard doelgroep’ maar hebben wel interesse in het getoonde materieel. De formule van ‘Living History’ blijkt ook hier echt te werken.

Op het evenement “Op Herhaling” zijn voornamelijk de grondverzetmachines van de stichting en aan de stichting gelieerde vrijwilligers ingezet. Door het slechte weer viel het bezoekers aantal wat tegen maar daar was het enthousiasme van de bezoekers niet minder om. Tijdens het evenement zijn enkele technieken zoals cunet graven met een bulldozer, egaliseren en verdichten getoond aan het publiek.

Als kleine try-out hebben we de vrijwilligers van het oude Weg- en Bouwmuseum op bezoek gehad op de toekomstige locatie. Voor deze gelegenheid is een tijdelijk ontvangstruimte ingericht die voor de komende periode in gebruik zal blijven voor enkele besloten evenementen.

Naast een toekomstig  fysiek bezoek aan de locatie is de voortgang van de Stichting de volgen op Facebook en op de website.

 

   
   
   
 

Samenvatting van het beleidsplan

 

Inhoudsopgave :

1.       Voorwoord

2.       Doelstellingen Stichting

3.       Beleidsstrategie

4.       Strategie 2018

5.       Conclusie/toekomst visie

 

1. Voorwoord :

Het (voormalige) wegenbouwmuseum te Harderwijk heeft in de loop der jaren een grote collectie opgebouwd die een goed overzicht geeft in de ontwikkelingen binnen het vakgebied van de wegenbouw in Nederland. De collectie was zeer divers en van groot belang voor het Nederlandse cultureel- en industrieel erfgoed. Het machinepark dat deel uitmaakte van de collectie,  geeft ook een uitstekend inzicht in de ontwikkeling van de techniek en het industrieel ontwerp. Door de sluiting van het wegenbouwmuseum te Harderwijk dreigde een bijzondere collectie geheel te verdwijnen. Een groot deel van het machinepark valt nu binnen de collectie van de  Stichting BouwmachinesvanToen en is ondergebracht op een nieuwe locatie.  

 

2. Doelstellingen Stichting :

·    Het zijn van een erfgoedcentrum door middel van het beheren van het cultureel en industrieel erfgoed met betrekking tot      Grondverzet- en Wegenbouwmachines.

·    Het uitdragen van het cultureel en industrieel erfgoed met betrekking tot Grondverzet- en Wegenbouwmachines door middel van het     deelnemen aan landelijke evenementen. En, na opening nieuwe locatie, het overzichtelijk tentoonstellen en informeren van het publiek.

·    Het beheren van de  huidige collectie machines, foto’s, documentatie en memorabilia.

·    Het herstellen en conserveren van de huidige collectie materieel behorende tot het vakgebied van de wegenbouw.

·    Het verzamelen van machines, foto’s, documentatie en memorabilia en films (indien mogelijk) binnen het vakgebied van de grondverzet- en wegenbouw.

·    Het enthousiasmeren van publiek voor het vakgebied. Met extra aandacht voor de jonge bezoeker om zodoende de interesse voor het vakgebied te genereren.

·    Contacten met de ‘zakelijke’ markt onderhouden om zo ook een draagvlak te behouden/krijgen binnen het vakgebied.

 

3. Bedrijfsvoering :

De Stichting BouwmachinesvanToen heeft geen winstoogmerk, maar zal wel een gezonde financiële basis moeten behouden. Sinds begin 2016 heeft het nieuwe bestuur de volledige zeggenschap over de tegoeden van het voormalige Weg- en bouwmuseum. Vanaf 2016 kan dan ook gestart worden met het tot uitvoering brengen van de nieuwe koers. Het bestuur is in de periode 2018 en 2019 bezig met het opzetten van de nieuwe organisatie en het omvormen naar het nieuwe beleid. Ook is het bestuur bezig met het ontwikkelen van de nieuwe locatie waar de collectie weer een vaste opstelling kan krijgen.

Om de stichting de gezonde financiële basis te laten behouden wil het bestuur haar doelstellingen bereiken door een bedrijfsvoering te realiseren die een samenspel kent tussen sponsoring, entreegelden, projectmatige subsidies en nevenactiviteiten.

 

 

4. Strategie 2019 :

In 2019 zal het bestuur doorgaan met de ingeslagen nieuwe koers en met de uitvoering van het motto: Ontdek en Beleef. Een koers die niet alleen gericht is op een nieuwe museum locatie maar ook op evenementen elders in het land.

Eveneens is het bestuur bezig met een nieuwe locatie. Het doel van de nieuwe locatie is om hier de collectie weer onder te brengen en te kunnen tonen aan het publiek.

 

5. Conclusie/ toekomstvisie :

Het huidige bestuur heeft zich als doel gesteld een meer actieve koers te kiezen met ‘ervaar’ en ‘beleef’ als uitgangspunten. Een koers die niet alleen gericht moet zijn op de vakwereld maar ook op een breder publiek. Samen met de beoogde nieuwe locatie zal de stichting dan ook blijven deelnemen aan landelijke evenementen. Met de nieuwe koers en het opzetten van een nieuwe locatie ligt er een enorme opgave voor de komende jaren. Een opgave die reëel en realiseerbaar is en waar het huidige bestuur positief over gestemd is.
   
   
   
 
Financieel overzicht per
31-12-2018
Debet       Credit    
 
Saldo Raborekening 1/1/2018                                                     4.468,78   bestuur-en vrijwilligerskosten 561,77
Saldo Spaarrekening 1/1/2018                                                   70.099,23   Verzekering 2.354,67
  onkosten evenementen 2.463,78
  reclamekosten 358,16
  Kosten Bank 147,35
Rente                                                                  -     materieelkosten 4.438,74
verkoop materialen                                                         871,50   Automatiseringskosten 231,87
onkostenvergoeding evenementen                                                     6.900,00  
Sponsoring                                                     5.510,72   Saldo Raborekening 31/12/2018 7.194,66
  Saldo Spaarrekening 31/12/2018 70.099,23
 
                                                  87.850,23   87.850,23
 
   
   
   
 
Financieel overzicht per
31-12-2017
Debet       Credit    
 
Saldo Raborekening 1/1/2017                                                     9.512,31   bestuur-en vrijwilligerskosten 1.990,91
Saldo Spaarrekening 1/1/2017                                                   70.097,50   Verzekering 1.176,73
  onkosten evenementen 5.301,83
  reclamekosten 795,31
  Kosten Bank 158,08
Rente                                                             1,73   materieelkosten 4.012,21
verkoop materialen                                                     3.342,21   Automatiseringskosten 836,87
onkostenvergoeding evenementen                                                     4.911,20  
Sponsoring                                                         975,00   Saldo Raborekening 31/12/2017 4.468,78
  Saldo Spaarrekening 31/12/2017 70.099,23
 
                                                  88.839,95   88.839,95
 
   
   
   
 
Financieel overzicht per
31-12-2016
Debet       Credit    
 
Saldo Raborekening 1/1/2016                                                     1.824,59   bestuur-en vrijwilligerskosten 1.016,51
Saldo Spaarrekening 1/1/2016                                                   70.000,00   Verzekering 1.278,08
  onkosten evenementen 1.399,13
  reclamekosten 569,10
  Kosten Bank 152,15
Eindafrekening                                                     9.215,39   Automatiseringskosten 246,39
Rente                                                           97,50   Accountantskosten 2.213,09
verkoop materialen                                                     1.373,53   materieelkosten 1.226,75
onkostenvergoeding evenementen                                                     5.200,00  
  Saldo Raborekening 31/12/2016 9.512,31
  Saldo Spaarrekening 31/12/2016 70.097,50
 
                                                  87.711,01   87.711,01
 
     
   
   
   
 
Financieel overzicht per
31-12-2015
Debet       Credit    
 
Saldo Rabo rekening 1/1/2015                                                   17.395,38   bestuur-en vrijwilligerskosten 5.033,51
Saldo Rabo telerekening 1/1/2015                                                           32,00   Opheffen Museum 15.830,16
Saldo Spaarrekening 1/1/2015                                                   80.000,00   Verzekering 794,97
  Kosten Bank 172,92
Ontv. Reukema oud ijzer                                                         198,00   Automatiseringskosten 160,14
Rente 1e kwartaal                                                           95,51   Accountantskosten 5.449,84
Rente 2e kwartaal                                                           74,89  
Ontv. Linde gas Benelux                                                             6,00  
Rest. Meeus Ass.                                                         346,06   Saldo Raborekening 31/12/2015 1.824,59
Rente 3e kwartaal                                                           75,79   Saldo Rabotelerekening 31/12/2015 0
Afrekening Bouw & Infra                                                         922,84   Saldo Spaarrekening 31/12/2015 70.000,00
Ontv. Rabo Dalfsen                                                           59,20  
Rente 4e kwartaal                                                           60,46  
     
 
                                                  99.266,13   99.266,13